Manipulaties

 

In een artikel dat werd geplaatst in 'Chicago Breaking News', meldde Dr. Paul Offit, een specialist in infectieziekten aan een kinderhospitaal in Philadelphia:

 

"De wetenschap is geen democratie, waar de stemmen van mensen bepalen wat juist is; in wetenschap kijkt men naar de cijfers, kijkt naar de wetenschap en maakt een beslissing op basis van wat in die wetenschap reeds gepubliceerd is.."

 

Maar wat werkelijk te schunnig is, is dat we blind zijn gaan geloven in 'feiten', die zijn geproduceerd, in het midden van een strijd van gigantisch verschillende belangen.

Vóórdat je gelooft dat de wetenschap, die gepubliceerd is in medische tijdschriften, écht is, neem eerst een kijkje achter de schermen over het 'bewerken van, en publiceren in de medische wetenschap'.

 

Hieronder de bizarre 'afwijkingen', die worden geconstateerd bij de handel en wandel van Big Pharma op dit gebied:

 

1.      Ongewenste resultaten worden gewoon niet gepubliceerd

2.      Slechte resultaten worden als 'goed resultaat' ingediend..

3.      Een gunstige studie wordt meermalen ingeleverd.

4.      Follow-up beschouwingen worden gedaan door vooringenomen experts..

5.      Ghostwriting

6.      Het tijdschrift

7.      Farmaceuten vermommen zich als 'onderwijzers'..

 

Afwijking #1: Ongewenste resultaten worden gewoon niet gepubliceerd.

Om wetenschappelijke studies te laten plaatsvinden, moet iemand er wèl voor betalen.

 

De topinvesteerders in elk willekeurig geneesmiddelenonderzoek, zijn de farmaceutische bedrijven, die het product willen gaan maken.

Zij hebben er baat bij te investeren in het product waarvan 'blijkt' dat het een spectaculair medicijn is.

Dr.Golumb, gebruikt daarbij het voorbeeld van 'Statines', een medische stof die gebruikt wordt in de bestrijding van een hoog cholesterolgehalte.

 

Zij toont aan dat alle belangrijke studies naar de werkzaamheid van deze stof/medicijn, exclusief zijn uitgevoerd door de farmaceutische industrie.

De op één na grootste investeerder van medicijnenonderzoek is het NIH, het National Health Institute, die NIET de groep neutrale overheidsexperts zijn, waarvan je gedacht had, dat ze dit waren.

In feite accepteert het NIH het grootste deel van haar budget van de farmaceutische industrie en zit ze ook op andere fronten tot diep over haar oren in deze industrie..

 

Maar farmaceutische bedrijven publiceren maar een fractie van de studies die zij financieren, dat zijn natuurlijk de studies die aantonen dat hun producten goed zijn.

En het omgekeerde gebeurt dus ook, voor de duidelijkheid..!

Studies die NIET het resultaat laten zien, dat men kan gebruiken voor de verkoop van meer medicijnen, worden niet gepubliceerd in tijdschriften of andere publicaties..

 

Er zijn simpelweg duizenden en duizenden studie-rapporten, die opgeslagen liggen, maar die we nooit te zien krijgen, omdat ze door de opstellers ervan én de betaalde redacteuren een industriële agenda hebben..

 

Dit betekent dat gepubliceerde studies een overweldigend beeld laten zien ten gunste van de financierende partij, lees de farmaceutische industrie.

Het medicijn dat geproduceerd wordt door de sponsor van de studie, kom in 90% van de gevallen als beste uit de bus..!

Hoe kun je -gezien dit resultaat-  de medische tijdschriften en periodieken nog onbevooroordeeld noemen?!

 

Afwijking #2: Slechte resultaten worden als 'goed resultaat' ingediend..

 

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/cholesterol-cartoon.gif

                                         

Een Duitse cartoon inzake cholesterol-bestrijding laat aan duidelijkheid niets te wensen over..

 

Wanneer een wetenschappelijke studie uitkomsten vertoont, die aanleiding geven tot twijfel over de werking van een medicijn, worden de negatieve uitkomsten vaak als positief geboekt.

Een voorbeeld hiervan is het volgende: in 2008 analyseerden FDA-functionarissen een registratie van 74 anti-depressiva, waarbij werd gekeken naar tests, die waren gepubliceerd en tests die dat niet waren.

De onderzoeksresultaten van de FDA werden genoteerd en gepubliceerd in een artikel in het New England Journal of Medicine1.

 

Dit waren de resultaten:

 

•38 van de tests rapporteerden positieve resultaten en hiervan waren er 37 gepubliceerd geweest.

•36 tests lieten negatieve en/of twijfelachtige uitkomsten zien.

Van deze 36 tests, waren er 22 in het geheel niet gepubliceerd en 11 ervan waren wèl gepubliceerd, maar zodanig, dat de resultaten uit deze tests alleen werden geopenbaard als ze een positief resultaat te zien gaven.

 

Met andere woorden, als je je alleen toelegt op het bestuderen van gepubliceerde medische literatuur, zou het erop lijken dat 94% van de studies positief zou zijn, terwijl de werkelijke uitkomst rond de 50% zou moeten liggen, het equivalent van een toss met een muntje..

 

In het geval van de genoemde Statine-onderzoeken, zou het muntje wel heel vaak op juist die 'ene kant' gevallen zijn.

•De kansen dat het Statine-medicijn van het bedrijf dat het onderzoek heeft gefinancierd, beter uit de tests komt, dan de testresultaten van het Statine-product van een ander bedrijf, in de publicatie van de testresultaten, zijn maar liefst 20 tegen 1.

 

•De kansen dat het 'Statine'-medicijn helemaal bovenaan eindigt in het hoofdstuk 'conclusies' van het gepubliceerde onderzoek, zijn maar liefst 35 tegen 1..!

 

Dus zelfs als een bedrijf niet in staat is om de testresultaten goed uit een test te laten komen, dan vinden ze vaak een manier om de conclusies te draaien, zodanig dat het lijkt alsof hun medicijn uiterst fraai uit de test komt..

 

Het selectief weglaten van negatieve testresultaten kan een verwoestende invloed hebben op jouw gezondheid, zoals de firma Merck & Co merkte, toen zij het feit verdoezelden, dat 3 patiënten, die VIOXX hadden ingenomen tijdens de test voor het medicijn, een hartaanval hadden te verduren gekregen.

 

Voor het gemak hadden ze deze data (met overigens nog meer relevante uitkomsten!) maar weggelaten in een publicatie van de studie, die ze toegestuurd hadden naar het New England Journal of Medicine for publication.

 

(zie HIER voor meer achtergronden over dit verhaal):

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/01/02/fda-votes-on-celebrex-alternate.aspx

 

Deze ernstige fouten werden jaren later ontdekt, tijdens de rechtszaak van de 7000 claims van VIOXX-slachtoffers tegen Merck & Co.

 

Afwijking #3 Een gunstige studie wordt meermalen ingeleverd.

Wanneer een studie positieve resultaten te zien geeft, wordt deze vaak meerdere keren ingediend, maar dan op een dusdanig wijze dat de lezer van de studie-publicatie niet in de gaten heeft, dat hij over exact dezelfde studie leest, als eerder gepubliceerd.

 

In dit geval wordt de studie echter voorzien van een andere lijst van auteurs en van andere details van de studie.

Mensen die een analyse maken van dit soort studies, moeten uiterst zorgvuldig te werk gaan, om deze dubbele publicaties uit elkaar te houden, omdat het maskeren van deze dubbele studies, uitermate geraffineerd gebeurt..

 

En natuurlijk blijkt dan ook nog eens, dat studies die melding maken van een hogere effectiviteit van behandeling van een specifieke kwaal, significant vaker worden gedupliceerd op deze wijze, dan minder 'positieve' studies.

Aldus het rapport van Dr. Golomb.

 

In één analyse van de gepubliceerde rapporten inzake 'Ondansetron', een neusspray, werden de studie-resultaten maar liefst 5x gepubliceerd, in verschillende verpakkingen dus..!

Deze duplicaat-publicaties leiden tot maar liefst een 23% overwaardering van de effectiviteit van 'Ondansetron', wanneer een grootschalige analyse ervan werd uitgevoerd.

Over overdrijven gesproken!

 

Afwijking #4: Vooringenomen experts doen de rapportage-analyses..

De redactionele artikelen die volgen op een studie, en die worden samengesteld door zogenaamde  'onbevooroordeelde experts', die deze artikelen vervolgens publiceren in medische tijdschriften van naam, worden vaak opgesteld door niet-neutrale partijen, die een financiële band hebben met de betreffende farmaceut..

 

Dr. Golomb gebruikt in haar presentatie het voorbeeld van een soort hartmedicijn, de zg. kalkkanaal-blokkers.

Het verband dat er is tussen de auteurs die hun steun toezeggen aan dit medicijn, en die auteurs die deze steun NIET gaven, was statistisch correct toe te schrijven aan hun banden met de betreffende farmaceutische producent.

 

Andersom gezegd: de kans dat hun mening NIET in verband kon worden gebracht met hun betrekkingen met de betreffende farmaceut, is meer dan 1000 tegen 1..!!

 

Afwijking #5: Ghostwriting

Veel artikelen die in de medische tijdschriten verschijnen, en die schijnbaar geschreven zijn door bekende wetenschapper, zijn feitelijk geschreven door niet-erkende ghostwriters, die op de payroll staan van de farmaceutische industrie.

 

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/ghostwriting-success.jpg

 

Met 'Ghostwriting' kun je veel geld verdienen... BigPharma trekt graag haar portemonnee voor je!

 

Kijk eens naar dit voorbeeld, van de firma Parke-Davis inzake hun medicijn 'Neurontin'.

Dit bedrijf contracteerde een bedrijf dat zich profileerde als een: 'medisch-onderwijs en – communicatie bedrijf'.

(MECC – medical education communication company)

 

(volledig artikel HIER: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/11/18/drug-companies-are-ranked-in-the-top-100-corporate-criminals-of-the-1990s.aspx)

 

Dit bedrijf werkt eigenlijk uitsluitend voor farmaceutische bedrijven om artikelen te schrijven, rapporten te beoordelen en brieven te schrijven naar redacteuren van medische tijdschriften als reactie op onderzoeken, om producten van hun opdrachtgevers in een 'gunstig daglicht' te zetten..

 

Dit 'MECC' kreeg een vergoeding van US$ 13.000 tot 18.000 per aangeleverd artikel, waarbij dit 'MECC'  op haar beurt weer een vergoeding van zo'n US$ 1000 betaalde aan bevriende apothekers, farmaceuten en huisartsen om hun namen onder de artikelen te mogen zetten.

 

HIERDOOR LEEK HET ARTIKEL ONAFHANKELIJK.

 

Ook de firma Pfizer maakt zich schuldig aan dit soort wangedrag, o.a. voor de marketing van haar product 'ZOLOFT'.

Er werd een document vervaardigd, waar maar liefst 81 verschillende artikelen werden geciteerd, over de nuttige aspecten van 'ZOLOFT' in het gebruik als medicijn tegen paniekaanvallen tot pedofilie (…!)

 

(Zie artikel HIER:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/11/20/basis-of-many-medical-studies-found-to-be-proved-fatally-flawed.aspx)

 

Het enige probleem bleek voor sommige artikelen, dat de naam van de auteur nog gevonden diende te worden..

Het bleek dat, zo stond onder het artikel, 'auteur nog nader te bepalen'…

 

Het bleek duidelijk dat ze niet bepaald bezig waren om wetenschappers die moeite hadden om een artikel te schrijven, te helpen met een artikel.. 

Pfizer schreef gewoon het hele artikel en ging toen rondshoppen om wetenschappers te vinden, die het auteurschap voor het artikel wel wilden claimen, zodat het artikel een fineerlaagje geloofwaardigheid zou krijgen..!

 

Ook de mega-farmaceut Wyeth-Ayerst nam mensen in dienst die zich van dezelfde tactiek bedienden, om het afslankproduct 'REDUX' te promoten.

 

(HIER een lead: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/11/18/drug-companies-are-ranked-in-the-top-100-corporate-criminals-of-the-1990s.aspx)

 

Afwijking #6: Het Tijdschrift

Medische tijdschriften worden door praktiserende artsen over het algemeen beschouwd als een bron van betrouwbare informatie, maar deze tijdschriften zijn natuurlijk ook 'business' voor de betreffende uitgever..!

 

Drie uitgevers waren bereid, onder voorwaarde van anonimiteit, te spreken over de financiële kant van publicaties van medische onderzoeken.

Naar hun zeggen komen sommige vaktijdschriften in de afgelopen jaren ineens tevoorschijn met jaarwinsten die liggen in de vele miljoenen dollars.

Dáár waar zij eerst winsten behaalden van slechts enkele tienduizenden dollars..

 

De waarheid is dat Big Pharma zich aardig bekwaamd heeft in het manipuleren en hersenspoelen van artsen die in de alledaagse gezondheidszorg werkzaam zijn.

Zij beïnvloeden het hart en het centrum van de meest gerespecteerde medische tijdschriften, ze creëren hierin vooroordelen en aannames rondom bepaalde medicijnen, via de 'zegeningen' die de top van de wetenschappelijke integriteit kenmerken: de prestigieuze medische onderzoeks-tijdschriften.

 

Deze tijdschriften bevatten ook nog eens advertenties, die bijna uitsluitend bestaan uit medicijnadvertenties, die op hun beurt weer geplaatst worden rondom artikelen, die een vertekend beeld geven rondom de promotie van deze medicijnen.

Wanneer jij een dergelijk tijdschrift eens onder ogen krijgt, kijk er dan eens in; het zijn hele fullcolor pagina's, van voor naar achteren in het tijdschrift.

 

WIST JE DAT FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN BIJNA 2X ZOVEEL GELD SPENDEREN AAN ADVERTEREN DAN AAN HET VEELGEPREZEN ONDERZOEK NAAR NIEUWE MEDICIJNEN? (zie HIER een relevant artikel):

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/04/19/shocking-facts-about-the-pharmaceutical-industry.aspx

 

In 2003 werd door farmaceutische bedrijven een bedrag van US$ 448 miljoen besteed aan advertenties in medische tijdschriften.

Er zijn calculaties gemaakt, waaruit blijkt dat de investeringen in deze advertenties en bestedingen aan 'aandacht rondom het merk/product', een rendement oplevert voor deze farmaceuten, van tussen US$ 2,22 tot US$ 6,86 voor elke geïnvesteerde dollar, waarbij de grotere en oudere merken het 'hoogste rendement' halen..

 

Lange termijn terugverdiensten zouden zelfs hoger kunnen zijn, wanneer je in overweging neemt dat één advertentie die 'gezien' wordt door een huisarts, kan resulteren in het voorschrijven van het betreffende medicijn door deze arts, in honderdvoud, of zelfs duizendvoud!

 

Medisch onderzoek door middel van 'peer review' (collega's bekijken jouw onderzoek kritisch)  pretendeert een bepaalde wetenschappelijke onafhankelijkheid voor te staan.

(Kijk voor een uitleg over Peer Review, HIER op Wikipedia):

http://nl.wikipedia.org/wiki/Collegiale_toetsing

 

Maar het simpele feit is dat veel 'collega's-uit-het-vak' op de loonlijst staan van een farmaceutisch bedrijf, en dat van degenen die niet betaald worden, het zeer onwaarschijnlijk is dat zij 'verkeerd onderzoek' of zelfs rechtstreekse fraude zullen melden. (een artikel hierover HIER):

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/07/01/refined-foods-are-bad-but-these-may-be-far-worse.aspx

 

Medische tijdschriften zijn de nummer 1-bron voor medische informatie voor artsen.

Feitelijk gebruikt maar liefst 80% van de artsen deze medische tijdschriften voor hun 'bijscholing', een percentage dat andere informatiebronnen ver overtreft.

 

Wil jij werkelijk in het blinde afgaan op het advies van een arts wiens enige bron voor medische informatie bestaat uit het raadplegen van een medisch tijdschrift, dat zich inlaat met een onverkwikkelijk belangenconflict?

 

Advertenties voor medicijnen richten zich op de "nieuwste en beste" medicijnen om op de markt te komen, medicijnen die misschien niet superieur zijn aan bestaande, goedkopere alternatieven.

Artsen worden dus verleid om de nieuwste, duurste medicijnen voor te schrijven, wat uw zorgkosten opdrijft.

 

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/plos_cover.jpg

De cover van het gezaghebbende PLoS-medicine.

 

Een uitstekend artikel in het PLoS-Medicine, inzake het adverteren van medicijnen in medische tijdschriften, komt tot de conclusie:

 

"Het onderwijzende karakter van deze tijdschriften verleent tegelijkertijd geloofwaardigheid aan artikelen én advertenties binnen hun bladen.

Door uitdrukkelijk advertenties toe te laten voor medicijnen en medische preparaten, steunen deze medische tijdschriften impliciet de bedrijfsmatige promotie voor de meest winstgevende medische producten.

Advertenties en andere financiële deals met farmaceutische bedrijven compromitteren de objectiviteit van deze periodieken.

 

De primaire verplichting van de farmaceutische industrie is het verdienen van geld voor haar aandeelhouders.

De primaire verplichting van tijdschriften ligt op het vlak van informatievoorziening naar artsen en hun patiënten, die afhankelijk zijn van de accuraatheid van de informatie in het tijdschrift.

 

Medische tijdschriften zouden geen advertenties moeten accepteren van farmaceutische bedrijven, bedrijven die medische preparaten verkopen, of andere industrieën, die een relevante relatie hebben tot de medische wereld."

 

In 2004, schreef Dr. Richard Horton, redacteur van het gezaghebbende medische tijdschrift 'The Lancet': "Medische tijdschriften zijn afgedaald naar het niveau dat ze informatie witwassen voor de farmaceutische industrie".

 

Afwijking #7: Farmaceuten vermommen zich als 'onderwijzers'..

Het onderwijzen van medische studenten en burgers geschiedt ook steeds méér door het filter van de medische industrie, die hen opzoekt, vóórdat de studenten zelfs hun school hebben afgemaakt..

 

Volgens Dr. Golomb's gegevens, spendeert BigPharma in de VS zo'n US$ 18,5 Miljard om hun medicijnen te promoten onder artsen.

Dat komt neer op zo'n US$ 30.000 per jaar voor elke arts in de VS.

Het krankzinnige is daarbij dat farmaceuten bevoegd zijn om hun eigen werkwijze aan te leggen, inzake het 'onderwijspakket', dat zij deze studenten aanbieden.

 

Hierbij wordt niet geschuwd deze mensen te overladen met geschenken, als een indirecte betaling voor het bezoeken van presentaties en bijeenkomsten, waar de producten van de betreffende farmaceut worden gepromoot. (zie een artikel hierover HIER):

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/11/18/drug-companies-are-ranked-in-the-top-100-corporate-criminals-of-the-1990s.aspx

 

De vraag is daarbij waarom het ACCME, the 'Accrediting Commission for Continuing Medical Education' zich zo losjes opstelt naar deze industriële inmenging in het onderwijs!

Misschien is het antwoord simpel als je je bedenkt dat bijna de helft van de leden van deze commissie bestaan uit afgevaardigden van Big Pharma, of consultants zijn die direct voor deze farmaceuten werken, in het kader van de ontwikkeling van deze 'onderwijsprogramma's'..

 

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/continuing-medical-education-online-1023x351.jpg

Foto van de CME-organisatie

 

Er zijn maar een paar leden in de commissie, die officiële CME instituten vertegenwoordigen. (CME = Continue Medical Education)

 

Elke discussie die gaat over het 'verleiden' van artsen zou incompleet zijn, wanneer we vergeten de 100.000 artsenbezoekers te vermelden, die in de VS werkzaam zijn en getraind zijn om zich met 'wijn, trijn en gein' met artsen te 'onderhouden'.

Of op andere manieren zich met artsen te verstaan, zodanig dat deze recepten voorschrijven van medicijnen van de betreffende farmaceuten, 'alsof het snoepgoed is'..

 

En natuurlijk worden deze artsenbezoekers tactieken bijgebracht om artsen te manipuleren, ten faveure van de farmaceutische industrie, als basisonderdeel van hun training.

 

* * *

Wat gebeurt er wanneer een arts of een andere persoon zijn mond opendoet over dit belangenconflict?

Wat gebeurt er met de spreekwoordelijke klokkenluider?

Om te beginnen worden deze mensen bewerkt met intimiderende telefoontjes, maar ook directe bedreigingen zijn geen uitzondering..

 

Er is het geval van Dr. Buse, een endocrinoloog, die de aanstaande voorzitter zou worden van de American Diabetes Association.

Hij presenteerde in 1999 gegevens, waaruit zijn verontrusting bleek over de risico's die het gebruik van het medicijn Avandia met zich meebracht.

 

Dr. Buse ontving intimiderende telefoontjes, rechtstreeks van leidinggevenden van de betreffende farmaceut.

Zij gaven hem te kennen, dat hij en de Diabetes Stichting, weleens financieel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor een bedrag van US$ 4 miljard, wegens gederfde inkomsten, als gevolg van zijn 'schofferende opmerkingen' over het betreffende medicijn.

 

Andere mensen die informatie over de stille praktijken van Big Pharma bekend maakten, zagen hun reputatie volledig door het slijk gehaald en carrièrekansen voor hun neus verdwijnen..

 

"Te groot om ze erbij te lappen"

Een individuele poging om de waarheid aan het licht te brengen, kan onderhevig zijn aan de brutale inbreuk van de 'boze' farmaceut, maar de farmaceuten zelf zijn nog nauwelijks gestraft voor de consequenties van hun misdaden.

 

Een rapport van CNN, van 2 April 2010, geeft een inkijk in de bescherming waarmee deze farmaceuten zich hebben voorzien.

CNN report from April 2, 2010

De grootste farmaceut in de wereld, de firma Pfizer, was betrokken bij het illegaal promoten van hun medicijn 'BEXTRA', via verkoop-zonder-voorschrift, ondanks hun kennis van het feit, dat dit medicijn een verhoogde kans gaf op een hersenbloeding of een hartaanval.

 

BEXTRA werd in 2005 van de markt gehaald, maar de schade was al geschied: veel mensen hadden de gevolgen van het gebruik van dit medicijn ondervonden.

 

Toen federale onderzoekers zich realiseerden, dat het veroordelen van de firma Pfizer erop neer zou komen, dat het bedrijf een soort doodstraf uitgesproken zou krijgen, sloten zij een deal met het bedrijf.

 

Hierdoor werd een andere straf vermeden, namelijk het opheffen van de vergunning tot het 'geven van medische zorg en medische hulp'..

Deze straf zou Pfizer de kop hebben gekost!

En net zoals de grote banken op WallStreet te groot zijn om te laten omvallen, zo bleek Pfizer dus 'te groot om erbij te lappen'..

 

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/pfizer.jpg

 

Het grootste farmaceutische bedrijf in de wereld, wordt de hand boven het hoofd gehouden.

Omdat... Het het grootste farmaceutische bedrijf in de wereld is..!!

 

Procureurs lieten weten dat zij bezorgd waren om het verlies van banen onder Pfizer-werknemers en financiële verliezen voor Pfizer-aandeelhouders, als Pfizer daadwerkelijk haar vergunningen zou verliezen, om in dit vakgebied werkzaam te mogen zijn.

 

De procureurs vonden een oplossing door in plaats van Pfizer, een dochteronderneming aan te pakken, Pharmacia & Upjohn Co.

Het is nog sterker… Deze dochteronderneming WERD ZELFS SPECIAAL OPGERICHT voor dit doel..!!

 

Als een slachtlam, werd het meteen geofferd, op de dag dat het bedrijf werd opgericht.

Advocaten van Pfizer tekenden de schuldigverklaring van het bedrijf, waardoor het direct werd opgeheven en het moederbedrijf Pfizer de boete diende te betalen, wat neerkomt op een straf die vergelijkbaar is met het naar bed sturen van een kind zonder avondmaaltijd..

 

Uiteindelijk kostte het Pfizer de winst van 3 maanden, maar werden de vergunningen, die het het bedrijf mogelijk maken om op de medische markt werkzaam te zijn, gespaard.

 

Dit is slechts een van de voorbeelden, waaraan je kunt zien, hoe ook overheden niet in staat zijn, de burgers te beschermen, doordat zij verkiezen om in plaats daarvan 'Big-Business' te sparen.

 

Het komt er dus op neer dat farmaceutische bedrijven er niet zijn om jou te beschermen en dat de overheid er niet is om dat te doen.

En ook de American Medical Association (AMA) is dit ook niet van plan. (zie HIER lead):

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/03/22/the-ama----murder-by-injection.aspx

 

Maar het is zelfs niet waarschijnlijk dat jouw huisarts in staat is om je te beschermen, zelfs de huisartsen van goede-wille, wanneer hij of zij werkt binnen dit systeem, dat ertoe heeft geleid dat het verstijfd vast zit in het streven naar BigPharma-winsten.

 

Je kunt alleen jezelf beschermen!

Totdat er dus grote, systematische veranderingen in het gezondheidssysteem plaatsvinden, is de beste strategie inzake het beschermen van je gezondheid, het volgen van een natuurlijke en gezonde levensstijl, die ervoor zal zorgen, dat jouw lichaam haar zelfgenezend vermogen optimaal kan aanspreken.

 

En tegelijkertijd er geen noodzaak is om de laatste brouwsels van de farmaceutische industrie te nemen..

 

*  *  *  *

Relevante artikelen hier op WantToKnow.nl:

 

* Geneeskunde: van kunst naar kunde en geknutsel HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/geneeskunde-van-kunst-naar-kunde-en-geknutsel-deel-1/

 

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/onderzoeker-van-big-pharma-geeft-grove-fraude-toe/

 

* Journalistieke hoerderij, het geval Simon Roozendaal HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/journalistieke-hoerderij/

 

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/journalisten-gemanipuleerd-en-hpv-campagne-van-start/:

 

* Medische promotie-onderzoek door 'ghostwriting': SCHANDALIG! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/medisch-promotie-onderzoek-via-ghost-writing-schandalig/

 

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/klokkenluider-zet-farmaceutische-industrie-te-kijk/

 

* Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/medicijngebruik-meer-doden-dan-heroine-en-cocaine-samen/

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/belangenverstrengeling-vaccin-adviseurs/

 

* Hebzucht versus Gezondheid HIER:

http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/hebzucht-versus-gezondheid/

 

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/tamiflu-is-een-hoax-tamiflu-is-dus-fraude/

 

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/mega-corruptie-schandaal-in-de-who/

 

* En dan nu… Het vaccin voor een 'rusteloze vagina'.. HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/en-nu-het-vaccin-voor-een-rusteloze-vagina/

 

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-leugen-regeert-de-grote-griep-propaganda/

 

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/dr-rauni-lukanen-een-bijzonder-verhaal/

 

* De Poolse minister spreekt zich WEL uit, meneer Klink! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-poolse-minister-spreekt-zich-wel-uit-meneer-klink/

 

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/onnodige-vaccinaties-een-insider-onthult/

 

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/dokter-ghis-doet-haar-mond-open/

 

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/het-griepvaccin-belangstelling-of-belangenverstrengeling/

 

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/farma-probeert-met-eigen-tijdschriften-haar-verhaal-officieel-te-doen-lijken/

 

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/geld-bepaald-de-uitkomst-van-griepvaccinstudies/

 

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/farmaceutische-industrie-woekert-binnen-de-overheid/

 

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER:

http://www.wanttoknow.nl/overige/nu-alle-jongens-aan-het-hpv-vaccin/

 

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/farmaceuten-krijgen-juridische-opdoffer-in-de-vs/

 

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschap-concludeert-prozac-gebruikt-door-40-miljoen-mensen-werkt-niet/

 

* De FDA blijkt corrupt! HIER:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/food-drug-administration-blijkt-corrupt/

 

Bron:

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-bizarre-handel-en-wandel-van-big-pharma/

 

zaterdag 27 maart 2021