Mieren vliegen uit

 

Waarom vliegen de mieren massaal tegelijk uit?

 

Publicatiedatum: 12 juli 2022

 

Uit alle hoeken en gaten komen ze opeens weer tevoorschijn, vliegende mieren.

Hoe kan het toch dat ze dit allemaal tegelijk doen en hoe zitten mierenkolonies in elkaar?

 

Mieren op bruidsvlucht

Normaal hebben mieren geen vleugels, maar tijdens de paartijd aan het begin van de zomer worden er mannetjes en jonge koninginnen met vleugels grootgebracht.

Deze mieren gaan op een gegeven moment op bruidsvlucht; de mannetjes gaan dan op zoek naar een koningin om mee te paren.

Dat paren gebeurt in de lucht, dus zij moeten de vleugels echt gebruiken om elkaar te bereiken.

De bruidsvlucht vindt niet zomaar plaats, daar kiezen de mieren wel een gunstig moment voor uit.

Dat is ook de reden waarom u op een gegeven moment zoveel vliegende mieren ziet.

Onder gunstig verstaan mieren ‘drukkend’ weer.

Het is overigens niet zo dat alle vliegende mieren van alle mierensoorten tegelijk uit hun nesten komen.

Elke mierensoort heeft een eigen uitvliegmoment.

 

Nieuw nest

Tijdens de bruidsvlucht worden de jonge koninginnen in de lucht bij het oorspronkelijke nest weggevoerd en stichten een nieuw nest op de plek waar zij neerkomen.

Dit kan dus overal zijn, 2 meter verderop, maar ook honderden meters verder.

In uw tuin, maar ook bijvoorbeeld op uw balkon, als daar planten in potten of bakken staan.

Eenmaal bevrucht hebben de koninginnen hun vleugels niet meer nodig, dus die verliezen zij weer.

 

Mierenkolonie

In een mierenkolonie zorgt de koningin ervoor dat de juiste nakomelingen geboren worden.

Buiten de paartijd om komen er voornamelijk niet vruchtbare, vrouwelijke werksters uit de poppen.

Die werksters voeren de verschillende taken uit, zoals voedsel verzamelen, verkennen, verdedigen en de jonge mieren verzorgen.

Voor de paartijd zich aandient brengt de koningin geen werksters meer voort, maar stapt zij over op vruchtbare, gevleugelde vrouwtjes en mannetjes.

Deze mieren zijn beduidend groter dan de werksters.

 

Mieren schadelijk?

Vliegende mieren zijn niet schadelijk, maar soms wel hinderlijk.

Alleen vogels reageren verrukt, die kunnen zich opeens tegoed doen aan een waar feestmaal.

Gelukkig zijn de mieren ook net zo snel weer verdwenen als dat zij gekomen zijn.

Tenzij er zich een nest ín uw huis bevindt en ze opeens in zwermen door uw huis vliegen…

Om te voorkomen dat mieren zich in uw huis vestigen kunt u een aantal maatregelen nemen:

 

Dicht kieren onder deuren af.

Ze kunnen door de kleinste naden naar binnen komen;

Plaats horren op de ramen en deuren die u open wilt laten staan;

Laat voedsel niet onafgedekt staan en ruim voedselresten meteen op;

Werk de afwas meteen weg;

 

Leeg de vuilnisbak met enige regelmaat.

 

(Bron: WUR, Nu.nl, AD, De Gelderlander. Foto: Shutterstock)

 

zaterdag 16 juli 2022