Moslims

 

zaterdag 13 mei 2023

 

 

Vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk dat moslims kritiek op de Islam maar moeten slikken.

Conservatieve moslims zijn intolerant als ze vinden dat mensen als Ayaan Hirsi Ali hun mond maar moeten houden.

 

Youssef Azghari

 

Het is alweer zeventien jaar geleden dat Pim Fortuyn, die Nederland grondig wilde verbouwen, is vermoord.

Hij was de eerste Nederlandse schrijver die met zijn boek 'Tegen de Islamisering van onze Cultuur' in 1997 duidelijk stelling durfde te nemen tegen de invloed van de Islam in Nederland.

 

In zijn geruchtmakende interview met de Volkskrant op 9 februari 2002 noemde hij de Islam zelfs een achterlijke cultuur.

 

Achteraf bezien mogen moslims in Nederland Pim Fortuyn dankbaar zijn voor zo'n uitspraak.

Met deze twee woorden verdween de krampachtigheid waarmee Nederlanders omgingen met traditionele opvattingen van moslims in Nederland.

 

Deze, op het eerste gezicht botte, uitspraak van Pim Fortuyn over de Islam is later door zowel Nederlandse niet-moslims als ex-moslims in de media talloze keren herhaald.

 

Vooral ex-moslims, zoals Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian, hebben hun bekendheid hieraan te danken.

 

Nog steeds voelen de meeste moslims zich niet alleen hier, maar ook buiten Nederland -naar mijn overtuiging onterecht- gekwetst door zulke provocerende uitspraken over de Islam .

 

Zo is Ayaan Hirsi Ali vanwege haar belediging van de profeet Mohammed in Trouw, die ze pervers en een tiran noemde, aangeklaagd door 21 Islamitische landen.

 

Hoewel ik het niet eens ben met haar uitspraken, en ze zelfs vind getuigen van een groot gebrek aan historisch en moreel besef, ben ik toch blij dat ze recentelijk nog is vrijgesproken.

 

Ik ben als moslim namelijk, in navolging van de Nederlandse filosoof van joodse afkomst Spinoza, van mening dat er naast vrijheid van godsdienst ook vrijheid van meningsuiting moet zijn.

 

Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil, ook al zijn deze opinies beledigend, kwetsend of banaal van aard.

 

Tegelijkertijd moeten degenen die beledigen, ook tegen een stootje kunnen.

 

Zo vind ik persoonlijk Ayaan Hirsi Ali een schaap en Afshin Ellian een hangbuikzwijn.

Zij zijn niet alleen niet origineel met hun uitspraken, maar zij polariseren het debat over integratie met hun dogma's, axioma's en beledigingen.

 

Het debat lijkt nu gedomineerd te worden door extreme geluiden, religieus of niet-religieus.

Ondanks mijn kritiek op Ayaan Hirsi Ali kom ik op voor het vrije woord.

Als progressieve moslim vind ik het juist van een nog grotere achterlijkheid getuigen als men het vrije woord aanvalt.

 

Daarom ben ik er ook fel tegen als moslims zelf een andere moslim of een ex-moslim of wie dan ook, monddood willen maken.

Bovendien vind ik de altijd overdreven reacties van traditionele autoritaire moslims op uitspraken van opiniemakers over de wereld van de Islam, te beginnen met Salman Rushdie met zijn boek 'De Duivelsverzen', zeer primitief van aard.

 

Ik vraag me dan telkens af hoe het kan dat aanhangers van zo'n eeuwenoud wereldgeloof zich beschadigd kunnen voelen door welk anti-Islam verhaal van welk individu dan ook.

 

Ik ben er zeker van dat Pim Fortuyn gn gelijk had dat de Islam een achterlijke cultuur is, omdat het beeld van de Islam nog altijd afhankelijk is van de mensen die het aanhangen.

 

Islam an sich kan nooit achterlijk zijn, sommige mensen die het aanhangen helaas wel.

Zou Pim Fortuyn meer studie naar de essentie van de Islam hebben gedaan, dan had hij kunnen ontdekken dat die weinig verschilt van andere wereldgodsdiensten die allemaal dezelfde boodschap verkondigen:

wie goed doet, goed ontmoet.

 

Het zijn helaas altijd de zeer fundamentalistische moslims die het grootste gevaar voor de Islam vormen.

Zij zijn overtuigd van hun eigen waarheid, claimen de Islam en creren zo een negatief beeld van de Islam.

 

Het is dan ook terecht een djihad, een heilige plicht, waard voor elke verstandige moslim om de achterlijke uitspraken van de zeer oerconservatieve moslims, zoals de Nederlandse voorzitter Cheppih en de Vlaamse voorzitter Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga, in verbale zin te vuur en te zwaard te bestrijden.

 

Pim Fortuyn heeft een tijd geleden terecht een begin gemaakt om de intolerante houding van deze oerconservatieve moslims aan de kaak te stellen.

 

Het kan niet zo zijn dat moslims de Islamitische moraal in theorie hooghouden maar tegelijkertijd zich er in de praktijk weinig van aantrekken, door bijvoorbeeld vrouwen onderdrukking in stand te houden.

 

Daarover is het laatste woord nog niet gesproken en dat moet in Nederland vooral zo blijven.

 

Bron:

https://www.trouw.nl/nieuws/pim-fortuyn-opende-terecht-discussie-over-moslims~b7a11eda/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

 

Groeten,

Wim

 

donderdag 18 mei 2023