Pijnstillers 1

 

Al eerder schreef ik over de gevaarlijke bijwerkingen van pijnstillers. Heel gevaarlijk voor uw lever.

Vrijwel iedereen lijkt dit te weten, maar toch worden de vrij verkrijgbare pijnstillers gegeten als snoepjes. En de huisarts schrijft ze naar mijn idee ook veel te vaak én te makkelijk voor.

 

Artikelen die wijzen op het gevaar van deze middelen die regelmatig ook in de kranten worden geplaatst, lijken niet te worden gelezen.

Toch moeten we het gevaar van dit soort middelen beslist niet onderschatten!

 

Ben ik tegen deze middelen? Nee, natuurlijk niet. Als ik wordt getergd door een ondragelijke hoofdpijn, dan ben ik de eerste die twee Saridons naar binnenwerkt.

 

 

 

Na een kwartiertje ben ik er dan weer. Maar… ik weet ook dat vooral dit middel heel verslavend kan werken. Dit komt mede door de gevaarlijke stof propyfenazon. Deze stof zorgt samen met de ook in het tablet aanwezige cafeïne voor een kortstondig heel aangenaam gevoel. Het is juist dit gevoel dat naar meer doet grijpen. Nu, als u nu weet dat Saridon tot één der meest schadelijke pijnstillers behoort, dan begrijpt u het grote gevaar er van.

 

Maar eigenlijk kennen alle soorten pijnstillers hun bijwerkingen. Zo vormen ze een aanslag op de nieren en vooral dus de lever. Ja, natuurlijk de lever. Dit grootste orgaan in ons lijf is misschien wel het belangrijkste orgaan om ons gezond te houden. Het is eigenlijk één groot filter. De lever heeft het soms zwaar te verduren. Vooral als het chemische pijnstillers en andere medicijnen moet verwerken.

 

VOLTAREN EMULGEL IS HEEL SLECHT VOOR DE LEVER! 

 

 

Nu, er is wéér een heel bekende pijnstiller in een kwaad daglicht komen te staan. Dit keer, en ik heb daar verleden jaar februari ook al over geschreven, is het de bekende Voltaren Emulgel.

Voor dit middel wordt vrijwel dagelijks op de televisie reclame gemaakt. In deze spotjes wordt uiteraard de snelle en doeltreffende werking benadrukt. Logisch.

Maar het is juist deze gel die zo gevaarlijk voor de lever kan zijn.

 

Het gebruik van deze gel kan leiden tot houdt u vast: hepatotoxiteit. Dit is de officiële benaming voor vergiftiging van de lever.

 

In Amerika is als eerste de gevaarlijke werking van dit middel gebleken. Op 12 Januari jl maakte de Amerikaanse Food en Drug Administration bekend dat er steeds meer mensen gevaarlijk ziek worden na gebruik van dit middel.

Voornamelijk de leverklachten vielen hierbij op:

 

• Levercelnecrose*     = het afsterven van de cellen hetgeen vrijwel altijd dodelijk is

• Icterus                    = geelzucht

• Leverfalen             = de levercellen zijn zodanig beschadigd dat de lever er mee stopt.

 

Zelf zo ernstig dat enkele patiënten zelfs een levertransplantatie moesten ondergaan. Kijk, dit is natuurlijk heel ernstig en je zou verwachten dat een dergelijk middel terstond van de markt gehaald wordt. Maar tot op heden is dat niet het geval.

 

In ons land zijn deze meldingen nog niet gedaan. Maar het moet natuurlijk niet worden uitgesloten. Als ik de verkoopcijfers moet geloven, en waarom niet, dan wordt dit middel heel veel verkocht en dus gebruikt. Het valt dus niet uit te sluiten dat de genoemde klachten ook in ons land de kop opsteken. Het is ook maar afwachten of er een verband tussen de Emulgel en de leverklachten wordt gelegd.

 

Het valt mij elke keer weer op uit de verhalen van mijn cliënten, hoe slecht huisartsen vaak zijn geïnformeerd over de werking van zekere middelen. Ze kijken maar vaak naar één aspect van de klacht en kijken dan niet verder. Verbanden leggen? Dat is waarschijnlijk te vermoeiend en teveel gevraagd. Of dat hebben ze niet geleerd. Ook hier geldt weer: natuurlijk zijn niet alle artsen zo. Maar afgaande op de verhalen van mijn cliënten, is het hier in Noord is het over het algemeen bar gesteld met de kundigheid van het huisartsengilde.

 

Om nog even op de Voltaren Emulgel terug te komen. Voltaren is de merknaam van de stof diclofenac. In de gel is slechts weinig diclofenac verwerkt en toch kan deze kleine hoeveelheid zoveel schade aanrichten.

 

Vroeger, niet eens zo heel lang geleden, behoorde Voltaren tot één van de bekendere anti-rheuma middelen en werd het uitsluitend door specialisten voorgeschreven. Tot verbazing van velen werd diclofenac enige jaren geleden vrijgegeven. Weliswaar in een lagere dosering dan de echte doktersmiddelen, maar toch..

 

Voltaren K bevat 12,5 mg diclofenac kalium. Als u dit middel van de dokter krijgt voorgeschreven krijgt u meestal 50 mg per tablet. Meestal krijgt u dan de diclofenac natrium.

 

Wat is het verschil? Nu, eigenlijk is er niet zoveel verschil. De Diclo kalium bevat een kaliumdrager en de idem natrium, een natriumdrager. Voor de werking maakt het niet uit. Er wordt geclaimd dat de een wat sneller wordt opgenomen dan de ander, maar echt bewezen is dit niet. Maakt niet uit, ze zijn beide slecht voor de gezondheid.

 

• levercelnecrose. Dit is een beruchte leveraandoening die vrijwel altijd door medicijnen wordt veroorzaakt. Berucht is de werking van de gelukkig van de markt gehaalde Glifanan.

Glifanan was indertijd een heel geliefd middel bij tandartsen. Na een behandeling waarbij een behoorlijke napijn werd verwacht, gaf de tandarts vaak doosjes vol Glifanan mee.

Liefkozend zei de man dan vaak ‘neem maar gerust een Glifanannetje… net zoals de artsen zo spreken over een paracetamolletje. Het verkleinwoord maakt het bijna onschuldig..

 

Maar niet heus. Glifanan heeft veel slachtoffers gemaakt onder de gebruikers. Toch heeft het nog lang geduurd voordat het van de markt werd gehaald.

Dat Glifanan heel gevaarlijk was moge blijken uit onderstaande tekst:

 

De ziektegeschiedenis wordt beschreven van een patiënt met acute progressieve levercelnecrose na het gebruik van 400 mg glafenine (Glifanan) per dag gedurende 15 dagen. De eerste symptomen deden zich 2 weken na de laatste inname van glafenine voor. Andere oorzaken van leverbeschadiging waren niet aantoonbaar. Ongeveer 5 weken na het ontstaan van de eerste symptomen overleed de patiënt in een hepatisch coma aan de gevolgen van een leverfalen. Bij obductie bleek er sprake te zijn van uitgebreide levercelnecrose en van pancreasnecrose.

 

Gevonden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (door mij eerder geplaatst in ‘t Zonnestraaltje van Januari 1989) Mijn toenmalige tandarts vond het maar onzin. Er was niets zo goed dat hielp tegen pijnklachten dan Glifanan..

 

Paracetamol

 

Nu ik het toch over de schadelijke werking van pijnstillers heb, wil ik paracetamol ook niet ongenoemd laten.

 

Wij, volwassenen, kunnen er wel wat van hebben, maar bij kinderen ligt dit toch wel heel anders. Toch krijgen ook kinderen bij de minste of geringste pijnklachten een ‘paracetamolletje’ toegestopt. Of meer dan 1.

 

Als een kind onder de tien jaar regelmatig paracetamol toegediend krijgt, dan krijgt de onvolgroeide lever keer op keer een flinke tik te verwerken. Al naar gelang de weerstand van zo’n kind, kan dit tot ernstige gevolgen leiden. Ook kinderen kunnen al gaan lijden aan een aandoening als levernecrose. Of erger, er aan sterven. In Engeland werd enkele jaren groot alarm geslagen. Er waren daar toch veel kinderen aan de gevolgen van pijnstillers overleden.

Helaas, en zo gaat dat zo vaak, is er verder weinig aandacht aan geschonken.

 

Nogmaals, ik ben helemaal niet tegen het gebruik van pijnstillers en juich het zelfs toe dat ze vrijwel overal te koop zijn. Maar wees er alsjeblieft voorzichtig mee en slik ze alleen als het écht nodig is.

 

Verlies de verslavende factor ook beslist niet uit het oog!

Je zit er sneller aan vast dan dat je er weer vanaf komt!

 

(overgenomen uit 't Zonnestraaltje van 26-06-2011)

 

Bent u nieuwsgierig geworden; neem dan ook een abonnement op 't Zonnestraaltje; ik (webmaster) kan het u aanraden!

 

Stuur een mail aan: gbachrem@bachrem.nl

 

maandag 27 juni 2011