Straling van mobieltje riskant voor kinderen

 

zondag 14 mei 2023

 

 

Kinderen lopen grotere gezondheidsrisico's door het gebruik van een mobiele telefoon dan volwassenen.

Dat komt doordat de straling, afkomstig van de telefoon, dieper doordringt in de schedel van een kind dan in de schedel van een volwassene.

Dat zegt de Belgische kinderoncoloog Stefaan van Gool in de ZEMBLA-aflevering 'Ziek van je mobieltje', die vrijdag 1 juni 2012 te zien was bij de VARA op Nederland 2.

 

Mogelijk kankerverwekkend

Vorig jaar classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons als 'mogelijk kankerverwekkend', nadat een werkgroep van dertig wetenschappers uit veertien landen een aantal wetenschappelijke studies had beoordeeld, die een verband tussen kanker en het gebruik van mobiele telefoons aantonen.

 

En van die studies is van de hand van de Zweedse oncoloog prof. dr. L. Hardell, die tevens lid is van de

WHO-werkgroep.

Al in 2007 bleek uit zijn onderzoek dat gebruikers van mobiele telefoons een verhoogd risico lopen op het krijgen van hersen- en oortumoren, de zogeheten brughoektumoren.

Ook stelde hij vast dat tumoren zich vaker voordoen aan de kant van het hoofd waar de mobiele telefoon wordt gebruikt.

 

Risico voor kinderen

Volgens prof. dr. S. van Gool, die als kinderoncoloog verbonden is aan de Universiteit van Leuven en tevens de Belgische Gezondheidsraad adviseert, is vooral het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen riskant:

'Kinderen worden veel blootgesteld en ook veel langer.

Wat de gevolgen daarvan gaan zijn, weten we pas binnen vijftig of zestig jaar.

Dus je kunt eigenlijk zeggen: dit is een megagroot experiment.'

 

Maatregelen

Daarom hebben verschillende Europese landen uit voorzorg maatregelen genomen om hun burgers tegen overmatige blootstelling van straling te beschermen.

Zo is het in Frankrijk sinds 2010 om gezondheidsredenen voor kinderen tot 14 jaar verboden om op school een mobiele telefoon te gebruiken.

 

Landen als Belgi, Duitsland en Engeland informeren hun bevolking over de gezondheidsrisico's van mobiele telefoons en geven advies hoe de blootstelling aan straling kan worden verminderd.

 

Ook in Isral werd in maart dit jaar een wet aangenomen die bepaalt dat mobiele telefoons, maar ook reclame-uitingen, een waarschuwende tekst moeten bevatten dat een mobiele telefoon straling genereert die schadelijk is voor de gezondheid, met name voor kinderen.

 

Nederland doet niets

De Nederlandse overheid neemt gn voorzorgsmaatregelen uit vrees voor onnodige onrust.

In ZEMBLA zegt professor E. Lebret van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden dat er gn onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt.

'Als je er zo weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden', aldus Lebret.

 

Risico-onderzoeker dr. J. van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht keurt de behoudende houding van het Kennisplatform af.

'Ik zou als burger eerder in paniek zijn als de overheid stelselmatig waarschuwingen negeert en de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt', zegt Van der Sluijs in ZEMBLA.

 

Onverantwoord

Ook de Amerikaanse epidemioloog prof. dr. D. Davis, medeoprichtster en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh, vindt de opstelling van het Kennisplatform onverantwoord:

 

'De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen.

 

Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico's zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie', aldus Davis.

Davis schreef in 2010 de bestseller 'Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation'.

Davis was de - op uitnodiging van verschillende landen - in Europa om voorlichting te geven aan overheden over hoe zij de blootstelling aan straling van draadloze apparatuur kunnen verminderen.

 

Nederland heeft haar niet uitgenodigd.

 

ZEMBLA: 'Ziek van je mobieltje', 2012 uur bij de VARA op Nederland 2.

 

Bron:

http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/straling-mobieltje-riskant-voor-kinderen/

 

en

 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261572

 

zondag 14 mei 2023